Thứ Hai, 16 tháng 1, 2017

ĐIỂU KIỆN ĐỂ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI THE VESTA

Đối Tượng Đủ Điều Kiện Mua Nhà ở xã hội The Vesta - Hà Đông


1. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC MUA NHÀ Ở XÃ HỘI

ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC MUA NHÀ Ở XÃ HỘI

(theo Điều 14, Nghị định 188/2013/NĐ-CP; Khoản 1-Điều 12 Thông tư 08/2014/TT-BXD)
(Các mẫu xác nhận trong Phụ lục của Thông tư 08/2014/TT-BXD)
TT
Đối tượng mua nhà ở xã hội
Nơi xin giấy xác nhận
Giấy xác nhận đối tượng và thực trạng nhà ở
Ghi chú
a
Người có công với Cách mạng (theo khoản 2 điều 16 Nghị định 34/2013/NĐ-CP)
Theo pháp lệnh người có công
Xác nhận tại UBND cấp xã, phường
Phụ lục số 14

b
Cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, sự nghiệp, cơ quan Đảng và đoàn thể hưởng lương từ ngân sách nhà nước
Xác nhận tại nơi làm việc
Phụ lục số 13

c
Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp; người làm công tác cơ yếu được hưởng chính sách như với quân nhân
Xác nhận tại nơi làm việc
Phụ lục số 13
Áp dụng khoản 1, điều 1 QĐ13/2012
d
Công nhân, người lao động thuộc các thành phần kinh tế làm việc trong khu công nghiệp
Xác nhận tại nơi  cư trú
Phụ lục số 14

đ
Người thuộc diện hộ nghèo tại khu vực đô thị nằm trong chuẩn nghèo do Thủ tướng quy định.
Xác nhận của UBND phường nơi cư trú
Phụ lục số 14

e
Đối tượng bảo trợ xã hội; người cao tuổi độc thân, cô đơn không nơi nương tựa
Xác nhận của UBND phường nơi cư trú
Phụ lục số 14

g
Các đối tượng đã trả lại nhà công vụ khi hết tiêu chuẩn thuê nhà công vụ
Xác nhận tại nơi làm việc
Phụ lục số 13
Phụ lục số 15: Giấy xác nhận trả lại nhà công vụ khi hết thời hạn được thuê (hoặc nghỉ hưu)
h
Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện tái định cư chưa được bố trí đất, nhà ở tái định cư
Theo quy định cụ thể của UBND thành phố Hà Nội
Bản sao có chứng thực chứng minh người đó có tên trong danh sách thu hồi đất của cơ quan có thẩm quyền, & giấy xác nhận của UBND cấp huyện nơi người đó có nhà, đất bị thu hồi về việc chưa được nhà nước bồi thường bằng đất ở, đất ở tái định cư
i
Người có thu nhập thấp (Đối tượng thuộc điểm i Khoản 1 Điều 12 của Thông tư 08/2014/TT-BXD ngày 23/5/2014)

Phụ lục số 14
Tự khai thu nhập theo Phụ lục số 16
k
Học sinh, sinh viên
Xác nhận tại trường học

Đối tượng này chỉ được thuê nhà ở xã hội2. Thủ tục - Hồ sơ mua nhà ở xã hội


DANH MỤC HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ MUA NHÀ XÃ HỘI
(áp dụng theo Thông tư 08/2014/TT-BXD ngày 23/5/2014)

TT
Thành phần hồ sơ
Mẫu áp dụng
Số lượng
1
Đơn đăng ký mua nhà
Phụ lục số 12
01 bản
2
CMND của người đăng ký mua
 Bản sao công chứng
01 bản
3
Giấy xác nhận về hộ khẩu và thực trạng nhà ở:


Đối tượng thuộc điểm b, c, g (đang công tác) Khoản 1 Điều 12 của Thông tư 08/2014/TT-BXD
Phụ lục số 13 & Phụ lục số 14
01 bản
Đối tượng thuộc điểm a, d, đ, e, i Khoản 1 Điều 12 của Thông tư 08/2014/TT-BXD
Phụ lục số 14
01 bản
Đối tượng trả lại nhà ở công vụ khi hết điều kiện thuê hoặc nghỉ hưu
Phụ lục số 15 & Phụ lục số 14
01 bản
Đối tượng tái định cư thuộc điểm h Khoản 1, Điều 12 Thông tư 08/2014/TT-BXD
Bản sao có chứng thực chứng minh người đó có tên trong danh sách thu hồi đất của cơ quan có thẩm quyền,
01 bản
Giấy xác nhận của UBND cấp huyện nơi người đó có nhà, đất bị thu hồi về việc chưa được nhà nước bồi thường bằng đất ở, đất ở tái định cư
01 bản
4
Giấy tờ chứng minh về điều kiện cư trú

Người có hộ khẩu thường trú tại Tp Hà Nội
Bản sao công chứng
01 bản
Người chưa có hộ khẩu thường trú tại Tp Hà Nội, cần có đủ 03 giấy tờ sau:

Bản công chứng giấy đăng ký tạm trú
01 bản
Bản công chứng hợp đồng lao động có thời hạn 01 năm trở lên tính đến thời điểm nộp hồ sơ (hoặc hợp đồng lao động không xác định thời hạn)
01 bản
Giấy xác nhận đóng bảo hiểm xã hội tại thành phố Hà Nội (hoặc giấy tờ chứng minh).
01 bản
5
Giấy tờ chứng minh về thu nhập 

Người có thu nhập thấp tự khai
Phụ lục 16
01 bản
6
Giấy tờ ưu tiên
Xác nhận đối tượng ưu tiên tại UBND cấp phường; hoặc nơi công tác
01 bảnTHÔNG TIN CHI TIẾT VỀ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ MUA CĂN HỘ XIN LIÊN HỆ:

Phòng Kinh Doanh 

HOLINE:   0988088838
                           

ĐIỂU KIỆN ĐỂ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI THE VESTA Rating: 4.5 Diposkan Oleh: 176 ĐỊNH CÔNG

0 nhận xét:

Đăng nhận xét